لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: نمایشنامه و فیلمنامه
... و زمین آرام شد (متون فاخر، فیلمنامه ۴۳)
موجود
… و زمین آرام شد
قیمت اصلی تومان20,000 بود.قیمت فعلی تومان18,000 است.
.۹۳. ۳۱. ۳ (نمایشنامه های برتر جهان ۱۸۵)
ناموجود
.۹۳. ۳۱. ۳ (نمایشنامه های برتر جهان ۱۸۵)
قیمت اصلی تومان33,000 بود.قیمت فعلی تومان27,600 است.
"باهات ازدواج کردم که خوشحال شم" و "غاز"
موجود
“باهات ازدواج کردم که خوشحال شم” و “غاز”
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
"توت فرنگی و خامه" و "آگهی"
ناموجود
“توت فرنگی و خامه” و “آگهی”
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
"ز" و چند نمایشنامه دیگر (نمایشنامه های برتر جهان...
موجود
“ز” و چند نمایشنامه دیگر
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,000 است.
(د) گردیسی (نمایشنامه های مدرن آلمانی)
ناموجود
(د) گردیسی
قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان19,875 است.
۱۰۰ ایده مفید برای درام
موجود
۱۰۰ ایده مفید برای درام
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000 است.
۱۰۱ نکته فیلمنامه نویسی
موجود
۱۰۱ نکته فیلمنامه نویسی
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان134,000 است.
۱۴۱۷ و دو نمایشنامه دیگر (نمایشنامه)
ناموجود
۱۴۱۷ و دو نمایشنامه دیگر (نمایشنامه)
قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان14,500 است.
۱۹۸۴ (بر اساس رمان ۱۹۸۴ جورج اورول)
موجود
۱۹۸۴ (بر اساس رمان ۱۹۸۴ جورج اورول)
قیمت اصلی تومان86,000 بود.قیمت فعلی تومان64,000 است.
۳ نمایشنامه نویس بزرگ جهان (سینما و تئاتر ۴۲)
ناموجود
۳ نمایشنامه نویس بزرگ جهان (سینما و تئاتر ۴۲)
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000 است.
۳۰ دی ۹۵
ناموجود
۳۰ دی ۹۵
قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان9,500 است.
۳۶ وضعیت نمایشی
ناموجود
۳۶ وضعیت نمایشی
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.
۴۰۰۰ مایل (نمایشنامه های برتر جهان ۱۱۹)
موجود
۴۰۰۰ مایل (نمایشنامه های برتر جهان ۱۱۹)
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان164,000 است.
۵ نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی
موجود
۵ نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
Cat on a hot tin roof: گربه ای روی شیروانی داغ
موجود
Cat on a hot tin roof: گربه ای روی شیروانی داغ
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان140,000 است.
HAMLET: هملت (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HAMLET: هملت (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان113,000 است.
THE CHERRY ORCHARD: باغ آلبالو (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE CHERRY ORCHARD: باغ آلبالو (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
آئینه زار
موجود
آئینه زار
قیمت اصلی تومان40,000 بود.قیمت فعلی تومان36,000 است.
آبدارخانه (نمایشنامه)
ناموجود
آبدارخانه (نمایشنامه)
قیمت اصلی تومان3,500 بود.قیمت فعلی تومان3,400 است.
آپارتمان
ناموجود
آپارتمان
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000 است.
آپارتمان
موجود
آپارتمان
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
ناموجود
آتمن
قیمت اصلی تومان5,500 بود.قیمت فعلی تومان5,200 است.
آتمن (نمایشنامه های ۲۷)
موجود
آتمن (نمایشنامه های ۲۷)
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان27,000 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (آنچه به نیکی پایان)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (آنچه به نیکی پایان)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (اتللو)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (اتللو)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان79,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (پریکلس)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (پریکلس)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تاجر ونیزی)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تاجر ونیزی)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان63,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تریلوس وکرسیدا)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تریلوس وکرسیدا)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان87,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تلاش بیهوده عشق)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تلاش بیهوده عشق)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (توفان)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (توفان)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تیتوس اندرونیکوس)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تیتوس اندرونیکوس)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان63,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تیمون آتنی)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (تیمون آتنی)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان63,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (داستان زمستان)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (داستان زمستان)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان79,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (رومئووژولیت)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (رومئووژولیت)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (رویا ی نیمه شب تابستان)
موجود
آثار نمایشی ویلیام شکسپیر (رویا ی نیمه شب تابستان)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500 است.