لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: فیزیک
آینده بشر
موجود
آینده بشر
قیمت اصلی تومان269,000 بود.قیمت فعلی تومان200,000 است.
آینده ذهن (جستجوی علمی برای شناخت ذهن)
موجود
آینده ذهن (جستجوی علمی برای شناخت ذهن)
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان209,000 است.
اتم و الفبای کتاب طبیعت
ناموجود
اتم و الفبای کتاب طبیعت
قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان9,500 است.
اجرام سرگردان فضا
موجود
اجرام سرگردان فضا
قیمت اصلی تومان99,000 بود.قیمت فعلی تومان74,000 است.
از ارسطو تا نیوتن (پیدایش فیزیک نو)
موجود
از ارسطو تا نیوتن (پیدایش فیزیک نو)
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان223,000 است.
استیون هاوکینگ (یک عمردرکارعلم)
موجود
استیون هاوکینگ (یک عمردرکارعلم)
قیمت اصلی تومان288,000 بود.قیمت فعلی تومان215,000 است.
ایران من (۷) مبانی تفکر در علوم فیزیکی
موجود
ایران من (۷) مبانی تفکر در علوم فیزیکی
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان59,500 است.
اینشتین (دامیز)
موجود
اینشتین (دامیز)
قیمت اصلی تومان475,000 بود.قیمت فعلی تومان390,000 است.
اینشتین و پیدایش دانش کلان
موجود
اینشتین و پیدایش دانش کلان
قیمت اصلی تومان44,000 بود.قیمت فعلی تومان39,500 است.
بر شانه های غول (مباحثات علمی گالیله)
موجود
بر شانه های غول (مباحثات علمی گالیله)
قیمت اصلی تومان282,000 بود.قیمت فعلی تومان210,000 است.
بر کرانه های زمان
موجود
بر کرانه های زمان
قیمت اصلی تومان214,000 بود.قیمت فعلی تومان165,000 است.
بر کرانه های زمان: کنکاشی در اسرار نخستین ثانیه...
موجود
بر کرانه های زمان: کنکاشی در اسرار نخستین ثانیه های خلقت عالم
قیمت اصلی تومان214,000 بود.قیمت فعلی تومان159,000 است.
برتری کوانتومی: چگونه انقلاب رایانه های کوانتومی همه چیز را تغییر حواهد داد.
موجود
برتری کوانتومی: چگونه انقلاب رایانه های کوانتومی همه چیز را تغییر حواهد داد
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان278,000 است.
برخی کاربردهای آنالیز تابعی در فیزیک ریاضی
موجود
برخی کاربردهای آنالیز تابعی در فیزیک ریاضی
قیمت اصلی تومان300,000 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
به زبان آدمیزاد (ستاره شناسی)
موجود
به زبان آدمیزاد (ستاره شناسی)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان155,000 است.
به زبان آدمیزاد (کاوش های فضایی)
موجود
به زبان آدمیزاد (کاوش های فضایی)
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان134,000 است.
به زبان اینشتین
موجود
به زبان اینشتین
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان95,500 است.
پارادوکس (۹ ابهام بزرگ درفیزیک)
موجود
پارادوکس (۹ ابهام بزرگ درفیزیک)
قیمت اصلی تومان196,000 بود.قیمت فعلی تومان146,000 است.
پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ
موجود
پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان90,000 است.
پس از نخستین سه دقیقه
موجود
پس از نخستین سه دقیقه
قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان131,000 است.
تاریخچه پیدایش حیات
موجود
تاریخچه پیدایش حیات
قیمت اصلی تومان133,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
تاریخچه کوتاهتر زمان
ناموجود
تاریخچه کوتاهتر زمان
قیمت اصلی تومان40,000 بود.قیمت فعلی تومان32,000 است.
تخمین
موجود
تخمین
قیمت اصلی تومان260,000 بود.قیمت فعلی تومان194,000 است.
تکامل موجودات زنده
موجود
تکامل موجودات زنده
قیمت اصلی تومان210,000 بود.قیمت فعلی تومان156,000 است.
توفان در یک فنجان چای (قوانین فیزیک در زندگی...
موجود
توفان در یک فنجان چای (قوانین فیزیک در زندگی روزمره)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
تولد دوباره زمان (از بحرانی در فیزیک تا آینده...
موجود
تولد دوباره زمان (از بحرانی در فیزیک تا آینده جهان)
قیمت اصلی تومان268,000 بود.قیمت فعلی تومان200,000 است.
جایگاه ما در جهان هستی (تئوری همه چیز (مبدا و...
موجود
جایگاه ما در جهان هستی (تئوری همه چیز (مبدا و سرنوشت عالم))
قیمت اصلی تومان75,000 بود.قیمت فعلی تومان56,000 است.
چرا سه بعد: آیا واقعا دنیای ما سه بعدی است
موجود
چرا سه بعد: آیا واقعا دنیای ما سه بعدی است
قیمت اصلی تومان123,000 بود.قیمت فعلی تومان91,500 است.
چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ (و ۷۶ معمای...
موجود
چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ (و ۷۶ معمای فیزیکی دیگر)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان69,500 است.
چرخ جهان چگونه می چرخد
موجود
چرخ جهان چگونه می چرخد
قیمت اصلی تومان198,000 بود.قیمت فعلی تومان157,000 است.
چطور E=MC 2 را بفهمیم
موجود
چطور E=MC 2 را بفهمیم
قیمت اصلی تومان39,000 بود.قیمت فعلی تومان35,000 است.
چگونه عاشق جهان شویم (استخوان های روح)
موجود
چگونه عاشق جهان شویم (استخوان های روح)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
حقیقت آن چیزی نیست به نظر می رسد
موجود
حقیقت آن چیزی نیست به نظر می رسد
قیمت اصلی تومان238,000 بود.قیمت فعلی تومان177,000 است.
خودآموز تصویری ستاره شناسی (سینا)
موجود
خودآموز تصویری ستاره شناسی (سینا)
قیمت اصلی تومان500,000 بود.قیمت فعلی تومان372,000 است.
داستان جهان (پیدایش جهان)
موجود
داستان جهان (پیدایش جهان)
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان95,500 است.
داستان جهان (پیدایش حیات)
موجود
داستان جهان (پیدایش حیات)
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان89,500 است.