لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: مجلات و نشریات و مقالات
۱۰ مقاله از مارکس وانگلس
موجود
۱۰ مقاله از مارکس وانگلس
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان61,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ارتباطات)
ناموجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره ارتباطات
قیمت اصلی تومان79,000 بود.قیمت فعلی تومان58,500 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره استحکام ذهنی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره استحکام ذهنی
قیمت اصلی تومان115,000 بود.قیمت فعلی تومان85,500 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره استراتژی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره استراتژی
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان171,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره بازاریابی...
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره بازاریابی استراتژیک
قیمت اصلی تومان79,000 بود.قیمت فعلی تومان59,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره رهبری)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره رهبری
قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان101,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره زنان و رهبری)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره زنان و رهبری
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مبانی مدیریت)
ناموجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مبانی مدیریت
قیمت اصلی تومان105,000 بود.قیمت فعلی تومان78,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت افراد)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت افراد
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت بین فرهنگ)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت بین فرهنگ ها
قیمت اصلی تومان59,000 بود.قیمت فعلی تومان44,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت تغییر)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت تغییر
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت خود)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت خود
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره نوآوری)
ناموجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره نوآوری
قیمت اصلی تومان72,000 بود.قیمت فعلی تومان53,500 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره همکاری)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره همکاری
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره هوش هیجانی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره هوش هیجانی
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان93,000 است.
۱۰ مقاله که بایدخواند (درباره تصمیم گیری)
موجود
۱۰ مقاله که بایدخواند: درباره تصمیم گیری
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان64,000 است.
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات (۳ جلدی)
موجود
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات (۳ جلدی)
قیمت اصلی تومان810,000 بود.قیمت فعلی تومان664,000 است.
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان ۴...
موجود
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان ۴ (دوره شکوفایی صنعت تبلیغات، رونق صنایع داخلی و…)
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان221,000 است.
THE REPUBLIC: جمهور (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE REPUBLIC: جمهور (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان336,000 بود.قیمت فعلی تومان292,000 است.
آب است و تریاک (یادداشت های کوتاه از اندیشه های...
موجود
آب است و تریاک (یادداشت های کوتاه از اندیشه های بلند)
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000 است.
آخرین چیزها (مصاحبه های پایان عمر)
ناموجود
آخرین چیزها (مصاحبه های پایان عمر)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان84,500 است.
آخرین سخنرانیهای راشد
ناموجود
آخرین سخنرانیهای راشد
قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان13,500 است.
آرا و عقاید سیداحمد فردید (مفردات فردیدی)
موجود
آرا و عقاید سیداحمد فردید (مفردات فردیدی)
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان392,000 است.
آرمان ایرانشهر: گزیده ای از مقالات حسین کاظم زاده...
موجود
آرمان ایرانشهر: گزیده ای از مقالات حسین کاظم زاده ایرانشهر (ایران ما ۸)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.
آزادی
موجود
آزادی
قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان161,000 است.
آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت ۴۸)
موجود
آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت ۴۸)
قیمت اصلی تومان74,900 بود.قیمت فعلی تومان56,000 است.
آشنایی با هیروگلیف
موجود
آشنایی با هیروگلیف
قیمت اصلی تومان98,000 بود.قیمت فعلی تومان78,000 است.
آغازگران پژوهش زبان پهلوی در ایران
موجود
آغازگران پژوهش زبان پهلوی در ایران
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان111,000 است.
آفتابه زرین فرشتگان
موجود
آفتابه زرین فرشتگان
قیمت اصلی تومان550,000 بود.قیمت فعلی تومان468,000 است.
آموزش نوشتن رزومه کاری (کتاب های دامیز)
موجود
آموزش نوشتن رزومه کاری (کتاب های دامیز)
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان209,000 است.
آموزش و پرورش فنلاندی در عمل (چیستی، چرایی و چگونگی)
ناموجود
آموزش و پرورش فنلاندی در عمل (چیستی، چرایی و چگونگی)
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان174,000 است.
آن تماشاگر (گزیده ای از نقدهای سینمایی و...
موجود
آن تماشاگر (گزیده ای از نقدهای سینمایی و تلویزیونی)
قیمت اصلی تومان300,000 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
آن شیرین قلندر: پنج مقاله در حافظه پژوهی
موجود
آن شیرین قلندر: پنج مقاله در حافظه پژوهی
قیمت اصلی تومان198,000 بود.قیمت فعلی تومان148,000 است.
آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)
موجود
آهوی وحشی (هشت مقاله درباره حافظ)
قیمت اصلی تومان190,000 بود.قیمت فعلی تومان151,000 است.
احترام به حقیقت
موجود
احترام به حقیقت
قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان147,000 است.
اخگر انفجار (پیش زمینه و پی آمد مقاله «ایران و...
موجود
اخگر انفجار (پیش زمینه و پی آمد مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه»)، (برگی از تاریخ ۹)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.