لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: شعر خارجی
۱۰۰ نامه عاشقانه
موجود
۱۰۰ نامه عاشقانه
قیمت اصلی تومان96,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
2 AM THOUGHTS: افکار ساعت 2 بامداد (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
2 AM THOUGHTS: افکار ساعت 2 بامداد (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان126,000 است.
365 DAYS WITHOUT YOU: (365 روز بدون تو)، (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
365 DAYS WITHOUT YOU: (365 روز بدون تو)، (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
۳۶۵ روز بدون تو
ناموجود
۳۶۵ روز بدون تو
قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان127,000 است.
۳۶۵ روز بدون تو (۲ زبانه)
موجود
۳۶۵ روز بدون تو (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان126,000 است.
۴ فصل (هایکو اتریشی)، (۲ زبانه)
موجود
۴ فصل (هایکو اتریشی)، (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان123,000 است.
۴۵ شعر از دیوان شمس تبریزی (۲ زبانه)
ناموجود
۴۵ شعر از دیوان شمس تبریزی (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان13,050 است.
A POEM FOR EVERY SPRING DAY: شعری برای هر روز...
موجود
A POEM FOR EVERY SPRING DAY: شعری برای هر روز بهاری (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان222,000 بود.قیمت فعلی تومان163,000 است.
ALL ALONG YOU WERE BLOOMING: وقتی شکوفا می شدی (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
ALL ALONG YOU WERE BLOOMING: وقتی شکوفا می شدی (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
موجود
Dyingful: در حال مرگ
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان99,500 است.
GETTING OVER YOU: عبور از تو (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
GETTING OVER YOU: عبور از تو (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.
Healing words واژه های شفابخش
موجود
Healing words واژه های شفابخش
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان99,500 است.
HEALING WORDS: واژه های شفابخش (زبان اصلی،...
موجود
HEALING WORDS: واژه های شفابخش (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان92,000 بود.قیمت فعلی تومان67,500 است.
HEALING WORDS: واژه های شفابخش (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HEALING WORDS: واژه های شفابخش (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
HER 2: او 2 (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HER 2: او 2 (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
HER: او (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HER: او (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان105,000 بود.قیمت فعلی تومان91,500 است.
HER: او (زن)، (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HER: او (زن)، (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان98,000 بود.قیمت فعلی تومان85,500 است.
HIM: او (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HIM: او (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان115,000 بود.قیمت فعلی تومان100,000 است.
HIM: او (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HIM: او (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
HOME BODY: بدن خانه (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
HOME BODY: بدن خانه (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان156,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.
I Deserved a better goodbye من سزاوار خداحافظی بهتری بودم
موجود
I Deserved a better goodbye من سزاوار خداحافظی بهتری بودم
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان99,500 است.
MILK AND HONEY: شیر و عسل (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
MILK AND HONEY: شیر و عسل (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان142,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
Poems for the signs اشعاری برای نشانه ها
موجود
Poems for the signs اشعاری برای نشانه ها
قیمت اصلی تومان190,000 بود.قیمت فعلی تومان151,000 است.
Poems for the signs اشعاری برای نشانه ها
موجود
Poems for the signs: اشعاری برای نشانه ها
قیمت اصلی تومان128,000 بود.قیمت فعلی تومان102,000 است.
Some things i still cant tell you: چیزهایی که نمی...
موجود
Some things i still cant tell you: چیزهایی که نمی توانم بگویم
قیمت اصلی تومان82,000 بود.قیمت فعلی تومان60,500 است.
Some things i still cant tell you: چیزهایی که نمی توانم بگویم
موجود
Some things i still cant tell you: چیزهایی که نمی توانم بگویم
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500 است.
THE OCEAN: اقیانوس (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE OCEAN: اقیانوس (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
The orchid ارکیده
موجود
The orchid ارکیده
قیمت اصلی تومان92,000 بود.قیمت فعلی تومان73,000 است.
THE ORCHID: ارکیده (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE ORCHID: ارکیده (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان109,000 است.
THE ROSE THAT BLOOMS IN THE NIGHT: گل سرخ که در شب شکوفا می شود (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE ROSE THAT BLOOMS IN THE NIGHT: گل سرخ که در شب شکوفا می شود (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.
THE THINGS I DIDN'T SAY IN THERAPY: چیزهایی که در جلسات درمانی اظهار نکردم (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE THINGS I DIDN’T SAY IN THERAPY: چیزهایی که در جلسات درمانی اظهار نکردم (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان128,000 بود.قیمت فعلی تومان111,000 است.
THE WORDS I WISH I SAID: کلماتی که ای کاش گفته بودم (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE WORDS I WISH I SAID: کلماتی که ای کاش گفته بودم (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
VERTIGE: سرگیجه (تک زبانه)، (فرانسه)
ناموجود
VERTIGE: سرگیجه (تک زبانه)، (فرانسه)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان68,000 است.
VIOLET BENT BACKWARDS OVER THE GRASS: بنفشه روی...
موجود
VIOLET BENT BACKWARDS OVER THE GRASS: بنفشه روی چمن وارونه شد (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان98,000 بود.قیمت فعلی تومان72,000 است.
WHEN HE LEAVES YOU: وقتی او ترکت می کند (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
WHEN HE LEAVES YOU: وقتی او ترکت می کند (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان170,000 است.
WHEN YOU CAME THRICE I D DIED: وقتی تو آمدی، سه...
موجود
WHEN YOU CAME THRICE I D DIED: وقتی تو آمدی، سه بار مرده بودم (تک زبانه، باجعبه)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.