لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: آموزش زبان خارجی
موجود
(TERRA MILLENARIA) IRAN، (ایتالیایی، گلاسه، باقاب)
قیمت اصلی تومان550,000 بود.قیمت فعلی تومان479,000 است.
۱۰۱ راه برای دگرگونی زندگی شما (۲ زبانه)
موجود
۱۰۱ راه برای دگرگونی زندگی شما (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان95,000 بود.قیمت فعلی تومان82,500 است.
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۲ و ۱)، (سبز)،...
موجود
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۲ و ۱)، (سبز)، همراه با سی دی (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۴ و ۳)، (آبی)،...
موجود
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۴ و ۳)، (آبی)، همراه با سی دی (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۶ و ۵)، (قرمز)،...
موجود
۴۰۰۰ واژه کلیدی در زبان انگلیسی (۶ و ۵)، (قرمز)، همراه با سی دی (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان160,000 است.
۵۰۴ واژگان خیلی ضروری در زبان انگلیسی، همراه با...
موجود
۵۰۴ واژگان خیلی ضروری در زبان انگلیسی، همراه با سی دی
قیمت اصلی تومان245,000 بود.قیمت فعلی تومان183,000 است.
موجود
A CONCISE REPERTORY OF HOMOEOPATHIC MEDICINES (انگلیسی)، (تک زبانه)
قیمت اصلی تومان420,000 بود.قیمت فعلی تومان365,000 است.
ADVANCED VOCABULARY & IDIOM: ادونس وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
ADVANCED VOCABULARY & IDIOM: ادونس وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان148,000 است.
ALPHABET WORLD (تک زبانه)
موجود
ALPHABET WORLD (تک زبانه)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان61,000 است.
DO NOTHING: هیچ کاری نکردن (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
DO NOTHING: هیچ کاری نکردن (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان214,000 بود.قیمت فعلی تومان159,000 است.
ELEMENTARY VOCABULARY: المنتری وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
ELEMENTARY VOCABULARY: المنتری وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان113,000 است.
GONE WITH THE WIND: بر باد رفته (زبان اصلی، انگلیسی)، (2 جلدی)
موجود
GONE WITH THE WIND: بر باد رفته (زبان اصلی، انگلیسی)، (2 جلدی)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان113,000 است.
INTERMEDIATE VOCABULARY: اینترمیدیت وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
INTERMEDIATE VOCABULARY: اینترمیدیت وکبلری (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان139,000 است.
LITTLE WOMEN: زنان کوچک (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
LITTLE WOMEN: زنان کوچک (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان27,000 است.
MALIBU RISING: خیزش مالیبو (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
MALIBU RISING: خیزش مالیبو (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان244,000 بود.قیمت فعلی تومان182,000 است.
Speak Your Mind (حرف دلت را بزن، متن اصلی)
موجود
Speak Your Mind (حرف دلت را بزن، متن اصلی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان74,500 است.
STEP 1: استپ 1 (انگلیسی)، (تک زبانه)
موجود
STEP 1: استپ 1 (انگلیسی)، (تک زبانه)
قیمت اصلی تومان48,000 بود.قیمت فعلی تومان43,000 است.
موجود
STUDIES OF HOMOEOPATHIC REMED IES: مطالعه و بررسی تحقیقی و بالینی 100 داروی…، (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان400,000 بود.قیمت فعلی تومان348,000 است.
موجود
THE SUICIDE SHOP: مغازه خودکشی (کمیک استریپ)، (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان90,000 است.
موجود
WHERE THE CRAWDADS SING: جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند (کمیک استریپ)، (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان315,000 بود.قیمت فعلی تومان274,000 است.
آرتین و کوشا (۳ زبانه، گلاسه)
موجود
آرتین و کوشا (۳ زبانه، گلاسه)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.
آزمون زبان و گرامر انگلیسی
موجود
آزمون زبان و گرامر انگلیسی
قیمت اصلی تومان400,000 بود.قیمت فعلی تومان328,000 است.
آلمانی در ۳۰ روز، همراه با سی دی (صوتی)
موجود
آلمانی در ۳۰ روز، همراه با سی دی (صوتی)
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان261,000 است.
آلمانی در سفر (همراه با سی دی)
موجود
آلمانی در سفر (همراه با سی دی)
قیمت اصلی تومان210,000 بود.قیمت فعلی تومان154,000 است.
آموزش الفبای انگلیسی (رنگ آمیزی)
موجود
آموزش الفبای انگلیسی (رنگ آمیزی)
قیمت اصلی تومان50,000 بود.قیمت فعلی تومان43,500 است.
آموزش زبان چینی (کتاب های دامیز)
موجود
آموزش زبان چینی (کتاب های دامیز)
قیمت اصلی تومان430,000 بود.قیمت فعلی تومان353,000 است.
آموزش زبان یونانی باستان
موجود
آموزش زبان یونانی باستان
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
آموزش صرف عربی (جلداول)
موجود
آموزش صرف عربی (جلداول)
قیمت اصلی تومان225,000 بود.قیمت فعلی تومان179,000 است.
آموزش مقدماتی زبان بوسنیایی
موجود
آموزش مقدماتی زبان بوسنیایی
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
آموزش نحو عربی (جلد دوم)
ناموجود
آموزش نحو عربی (جلد دوم)
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان147,000 است.
آموزش نگارش ۳ (آلفابت انگلیسی)
موجود
آموزش نگارش ۳ (آلفابت انگلیسی)
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان27,000 است.
از پست و بلند ترجمه (جلد ۲)
موجود
از پست و بلند ترجمه (جلد ۲)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان144,000 است.
اسب های آسمان خاکستر می بارند (دور تا دور دنیا، نمایشنامه ۲۱)، (۲ زبانه)
موجود
اسب های آسمان خاکستر می بارند (دور تا دور دنیا، نمایشنامه ۲۱)، (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.
اسب های مهربان (اولین کتاب آهنربایی)، (با بیش از ۲۰ آهنربا)، (۲ زبانه، گلاسه)
موجود
اسب های مهربان (اولین کتاب آهنربایی)، (با بیش از ۲۰ آهنربا)، (۲ زبانه، گلاسه)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان131,000 است.
اسپانیائی در سفر، همراه با سی دی (صوتی)
موجود
اسپانیائی در سفر، همراه با سی دی (صوتی)
قیمت اصلی تومان210,000 بود.قیمت فعلی تومان154,000 است.
اسپانیایی در ۳۰ روز (همراه با سی دی)
موجود
اسپانیایی در ۳۰ روز (همراه با سی دی)
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان148,000 است.