لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: حقوق و قوانین
۱۶۰ نکته در مورد قرارداد کار
ناموجود
۱۶۰ نکته در مورد قرارداد کار: قراردادهای پرسنلی
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان67,500 است.
۷۰۴ کلید واژه مهم متون حقوقی
موجود
۷۰۴ کلید واژه مهم متون حقوقی
قیمت اصلی تومان240,000 بود.قیمت فعلی تومان179,000 است.
آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و...
موجود
آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان81,500 است.
آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت (پیچیده ترین...
موجود
آشنایی با قرارداد مشارکت در ساخت (پیچیده ترین قرارداد ملکی)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
آموزه های اخلاقی، حقوقی و قانونی در نظام سلامت
موجود
آموزه های اخلاقی، حقوقی و قانونی در نظام سلامت
قیمت اصلی تومان390,000 بود.قیمت فعلی تومان378,000 است.
آنچه باید در تنظیم قرارداد مشارکت
ناموجود
آنچه باید در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بدانیم: اصول و مبانی قراداد مشارکت
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان75,000 است.
آیین نگارش و نحوه تنظیم لایجه دفاعیه
موجود
آیین نگارش و نحوه تنظیم لایجه دفاعیه
قیمت اصلی تومان79,000 بود.قیمت فعلی تومان59,000 است.
اخلاق حرفه ای ( وکالت و مشاوره)
ناموجود
اخلاق حرفه ای ( وکالت و مشاوره)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان128,500 است.
اخلاق حرفه ای (پزشکی قانونی)
موجود
اخلاق حرفه ای (پزشکی قانونی)
قیمت اصلی تومان115,000 بود.قیمت فعلی تومان91,500 است.
اخلاق حرفه ای (دادرسی)
ناموجود
اخلاق حرفه ای (دادرسی)
قیمت اصلی تومان137,000 بود.قیمت فعلی تومان108,230 است.
اخلاق حرفه ای (زندان و زندانبانی)
موجود
اخلاق حرفه ای (زندان و زندانبانی)
قیمت اصلی تومان460,000 بود.قیمت فعلی تومان366,000 است.
اخلاق حرفه ای (شورای حل اختلاف)
موجود
اخلاق حرفه ای (شورای حل اختلاف)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان155,000 است.
اخلاق حرفه ای (ضابطان قضایی)
ناموجود
اخلاق حرفه ای (ضابطان قضایی)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
اخلاق سپر انسانی در فقه شیعه
موجود
اخلاق سپر انسانی در فقه شیعه
قیمت اصلی تومان210,000 بود.قیمت فعلی تومان167,000 است.
ادغام در حقوق رقابت
موجود
ادغام در حقوق رقابت
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان149,000 است.
اصطلاحات متشابه در حقوق و روابط بین الملل (با...
موجود
اصطلاحات متشابه در حقوق و روابط بین الملل (با نگرش به زبان انگلیسی)
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان56,500 است.
اصل عدم مداخله دراسلام وحقوق بین الملل
موجود
اصل عدم مداخله دراسلام وحقوق بین الملل
قیمت اصلی تومان51,000 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۲ زبانه)
ناموجود
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان19,000 بود.قیمت فعلی تومان16,400 است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۲ زبانه)
ناموجود
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۲ زبانه)
قیمت اصلی تومان2,000 بود.قیمت فعلی تومان1,900 است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (سه زبانه)
ناموجود
اعلامیه جهانی حقوق بشر (سه زبانه)
قیمت اصلی تومان19,000 بود.قیمت فعلی تومان13,870 است.
اعلامیه حقوق موجود انسانی
موجود
اعلامیه حقوق موجود انسانی
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
موجود
اعلامیه ی حقوق بشر و تاریخچه ی آن
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان155,000 است.
اقتصاد سیاسی حقوق بشر
موجود
اقتصاد سیاسی حقوق بشر
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان74,500 است.
امضای الکترونیکی
موجود
امضای الکترونیکی
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان65,500 است.
انعقاد قرارداد های الکترونیکی
موجود
انعقاد قرارداد های الکترونیکی
قیمت اصلی تومان48,000 بود.قیمت فعلی تومان43,000 است.
بحران جهانی پناهندگان (یک مناظره)
موجود
بحران جهانی پناهندگان (یک مناظره)
قیمت اصلی تومان22,500 بود.قیمت فعلی تومان20,000 است.
برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی
موجود
برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی
قیمت اصلی تومان190,000 بود.قیمت فعلی تومان151,000 است.
برابری و رفع تبعیض
موجود
برابری و رفع تبعیض
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان74,500 است.
بررسی حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از...
ناموجود
بررسی حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از انقلاب و در حوزه جرائم علیه امنیت
قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان11,340 است.
بررسی فقهی (سیاست مالیات تورمی)، (اقتصاد ۳۹)
موجود
بررسی فقهی (سیاست مالیات تورمی)، (اقتصاد ۳۹)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان78,500 است.
بررسی ماهیت اجاره به شرط تملیک (در حقوق ایران با...
موجود
بررسی ماهیت اجاره به شرط تملیک (در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان107,000 است.
بشریت و حاکمیت ها (سیری در حقوق بین الملل)
ناموجود
بشریت و حاکمیت ها (سیری در حقوق بین الملل)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان48,000 است.
به سوی فروغ آزادی
ناموجود
به سوی فروغ آزادی
قیمت اصلی تومان525,000 بود.قیمت فعلی تومان417,000 است.
پرداخت دیه از بیت المال: مبانی، قلمرو و دادرسی...
موجود
پرداخت دیه از بیت المال: مبانی، قلمرو و دادرسی (فقه و حقوق ۷۴)
قیمت اصلی تومان205,000 بود.قیمت فعلی تومان178,000 است.
پرسش هایی درباره ی قانون طبیعت
موجود
پرسش هایی درباره ی قانون طبیعت
قیمت اصلی تومان98,000 بود.قیمت فعلی تومان78,000 است.
پژواک زندان
موجود
پژواک زندان
قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان15,500 است.