لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: حقوق و علوم سیاسی
«نه» گفتن کافی نیست (مقاومت در برابر شوک های جدید...
موجود
«نه» گفتن کافی نیست: مقاومت در برابر شوک های جدید و به دست آوردن جهانی که می خواهیم
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان82,000 است.
۱۰ حمله ی تروریستی که جهان را دگرگون ساخت
موجود
۱۰ حمله ی تروریستی که جهان را دگرگون ساخت
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
۱۰ غلط مشهور درباره اسرائیل
ناموجود
۱۰ غلط مشهور درباره اسرائیل: چیزهایی که خیلی ها فکر می کنند درست است ولی نیست
قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان132,500 است.
۱۰ مقاله هاروارد (راهبرد)
موجود
۱۰ مقاله هاروارد (راهبرد)
قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان254,000 است.
۱۰ مقاله هاروارد (مدیریت خود)
موجود
۱۰ مقاله هاروارد (مدیریت خود)
قیمت اصلی تومان232,000 بود.قیمت فعلی تومان184,000 است.
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
موجود
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان152,000 است.
۱۶۰ نکته در مورد قرارداد کار
ناموجود
۱۶۰ نکته در مورد قرارداد کار: قراردادهای پرسنلی
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان67,500 است.
۵۰ سال نفت ایران
موجود
۵۰ سال نفت ایران
قیمت اصلی تومان750,000 بود.قیمت فعلی تومان596,000 است.
۵۰ واقعیت که جهان را باید تغییر دهند
موجود
۵۰ واقعیت که جهان را باید تغییر دهند
قیمت اصلی تومان310,000 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
۷۰۴ کلید واژه مهم متون حقوقی
موجود
۷۰۴ کلید واژه مهم متون حقوقی
قیمت اصلی تومان240,000 بود.قیمت فعلی تومان179,000 است.
THE ART OF WAR: هنر جنگ (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE ART OF WAR: هنر جنگ (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان75,000 بود.قیمت فعلی تومان65,500 است.
the english job: کار کار انگلیس است
موجود
the english job: کار کار انگلیس است
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان198,000 است.
THE FREEDOM TO BE FREE: آزادی آزاد بودن (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE FREEDOM TO BE FREE: آزادی آزاد بودن (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان50,000 بود.قیمت فعلی تومان43,500 است.
THE MONARCHY OF FEAR: سلطنت ترس (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
THE MONARCHY OF FEAR: سلطنت ترس (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان186,000 بود.قیمت فعلی تومان162,000 است.
THE POWER OF THE POWERLESS: قدرت بی قدرتان (زبان اصلی، انگلیسی)
ناموجود
THE POWER OF THE POWERLESS: قدرت بی قدرتان (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و...
موجود
آب و حقوق بشر (حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان81,500 است.
آتش و خاکستر: موفقیت و شکست در سیاست
ناموجود
آتش و خاکستر: موفقیت و شکست در سیاست
قیمت اصلی تومان48,000 بود.قیمت فعلی تومان43,000 است.
آتش و خشم
موجود
آتش و خشم
قیمت اصلی تومان38,900 بود.قیمت فعلی تومان35,000 است.
آتش و خشم
موجود
آتش و خشم
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان27,000 است.
آتش و خشم (کاخ سفید ترامپ از درون)
ناموجود
آتش و خشم (کاخ سفید ترامپ از درون)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان82,500 است.
آخرین بحث ها در مورد ناسیونالیسم
موجود
آخرین بحث ها در مورد ناسیونالیسم
قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
آخرین سنگر آزادی: مجموعه مقالات میرجعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه ی عمومی کارگران ایران
موجود
آخرین سنگر آزادی: مجموعه مقالات میرجعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه ی عمومی کارگران ایران
قیمت اصلی تومان425,000 بود.قیمت فعلی تومان338,000 است.
آخرین نخست وزیر (زندگی و زمانه میرحسین موسوی...
ناموجود
آخرین نخست وزیر (زندگی و زمانه میرحسین موسوی (۱۳۲۰ – ۱۳۶۸))
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان68,500 است.
آدام اسمیت در پکن (تبارهای قرن بیست و یکم)
موجود
آدام اسمیت در پکن (تبارهای قرن بیست و یکم)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
آدم ها و خفاش ها
ناموجود
آدم ها و خفاش ها
قیمت اصلی تومان146,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
آرایش نهادی و چینش کابینه
موجود
آرایش نهادی و چینش کابینه
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان134,000 است.
آرایش نهادی و چینش کابینه در زیست سیاسی دموکراتیک
موجود
آرایش نهادی و چینش کابینه در زیست سیاسی دموکراتیک
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان139,000 است.
آرمان شهر (یوتوپیا)
موجود
آرمان شهر (یوتوپیا)
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان143,000 است.
آریان به گرد یک درفش
ناموجود
آریان به گرد یک درفش
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان25,250 است.
آزاد
موجود
آزاد
قیمت اصلی تومان148,000 بود.قیمت فعلی تومان114,000 است.
آزادی (چلچراغ حکم ۲۶)
موجود
آزادی (چلچراغ حکم ۲۶)
قیمت اصلی تومان40,000 بود.قیمت فعلی تومان36,000 است.
آزادی (مقدمه به همراه گزیده متون)
موجود
آزادی (مقدمه به همراه گزیده متون)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
آزادی آکادمیک
موجود
آزادی آکادمیک
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان82,000 است.
آزادی انتخاب
موجود
آزادی انتخاب
قیمت اصلی تومان370,000 بود.قیمت فعلی تومان276,000 است.
آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل
موجود
آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (سیاست ۵۱)
موجود
آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (سیاست ۵۱)
قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان117,000 است.