لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: تاریخ ایران
موجود
(TERRA MILLENARIA) IRAN، (ایتالیایی، گلاسه، باقاب)
قیمت اصلی تومان550,000 بود.قیمت فعلی تومان479,000 است.
۱۰۰ اثر موزه ای ایران
موجود
۱۰۰ اثر موزه ای ایران
قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان262,000 است.
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات (۳ جلدی)
موجود
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات (۳ جلدی)
قیمت اصلی تومان810,000 بود.قیمت فعلی تومان664,000 است.
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان ۴...
موجود
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان ۴ (دوره شکوفایی صنعت تبلیغات، رونق صنایع داخلی و…)
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان221,000 است.
۲۷۵ [دویست و هفتاد و پنج] روز بازرگان
موجود
۲۷۵ [دویست و هفتاد و پنج] روز بازرگان
قیمت اصلی تومان825,000 بود.قیمت فعلی تومان701,000 است.
۲۷۵ روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)
موجود
۲۷۵ روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)
قیمت اصلی تومان825,000 بود.قیمت فعلی تومان718,000 است.
۳۵۰۰۰ سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی
ناموجود
۳۵۰۰۰ سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی
قیمت اصلی تومان390,000 بود.قیمت فعلی تومان292,000 است.
۴۰۰۰ تصویر (مجموعه عکس های تاریخی ایران)، (۲...
موجود
۴۰۰۰ تصویر (مجموعه عکس های تاریخی ایران)، (۲ زبانه، ۱۳ جلدی، باقاب)
قیمت اصلی تومان2,500,000 بود.قیمت فعلی تومان2,050,000 است.
۵۰ سال مطبوعات به روایت آمار به انضمام نیم قرن...
موجود
۵۰ سال مطبوعات به روایت آمار به انضمام نیم قرن کتاب شماری در ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۹۶)، (کتاب و نشر ۹)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان57,500 است.
۵۰ سال نفت ایران
موجود
۵۰ سال نفت ایران
قیمت اصلی تومان750,000 بود.قیمت فعلی تومان596,000 است.
HAND IN HAND WITH RAIN: پا به پای باران (انگلیسی)
موجود
HAND IN HAND WITH RAIN: پا به پای باران (انگلیسی)
قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.
آتس سا، نیمه گم شده داریوش بزرگ
ناموجود
آتس سا، نیمه گم شده داریوش بزرگ
قیمت اصلی تومان245,000 بود.قیمت فعلی تومان180,000 است.
آتوسا دختر کوروش بزرگ (چرم)
موجود
آتوسا دختر کوروش بزرگ (چرم)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان156,000 است.
آثار الباقیه عن القرون الخالیه
موجود
آثار الباقیه عن القرون الخالیه
قیمت اصلی تومان390,000 بود.قیمت فعلی تومان339,000 است.
آثار ایران باستان (در چهار موزه بزرگ جهان)
موجود
آثار ایران باستان (در چهار موزه بزرگ جهان)
قیمت اصلی تومان1,100,000 بود.قیمت فعلی تومان957,000 است.
موجود
آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا – لندن)
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان244,000 است.
موجود
آثار ایران باستان (در موزه ی لوور – پاریس)
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان191,000 است.
موجود
آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن – نیویورک)
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان244,000 است.
آثار گنجینه جیرفت
موجود
آثار گنجینه جیرفت
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان369,000 است.
آثار گنجینه زیویه
موجود
آثار گنجینه زیویه
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان369,000 است.
آخرین حرمسرای قاجار
موجود
آخرین حرمسرای قاجار
قیمت اصلی تومان370,000 بود.قیمت فعلی تومان294,000 است.
آداب مردی و تربیت نسوان (مطالعات زنان ۱۲)
موجود
آداب مردی و تربیت نسوان (مطالعات زنان ۱۲)
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان65,500 است.
آذربایجان در ایران معاصر
موجود
آذربایجان در ایران معاصر
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان305,000 است.
موجود
آذربایجان در دوره قاجار (تاریخ سیاسی آذربایجان 1364 _ 1224، 1906 _ 1848)
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان392,000 است.
آذربایجان قدیم (۲ زبانه، باقاب)
موجود
آذربایجان قدیم (۲ زبانه، باقاب)
قیمت اصلی تومان550,000 بود.قیمت فعلی تومان451,000 است.
آذرمیدخت (چرم، لب طلایی)
موجود
آذرمیدخت (چرم، لب طلایی)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان156,000 است.
آرشام قهرمان ترموپیل (داستان ۳۰۰)
ناموجود
آرشام قهرمان ترموپیل (داستان ۳۰۰)
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان36,000 است.
آریایی ها
موجود
آریایی ها
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
آریو برزن (چرم، لب طلایی)
موجود
آریو برزن (چرم، لب طلایی)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان156,000 است.
آزاد اندیشی و مردم گرایی در ایران
موجود
آزاد اندیشی و مردم گرایی در ایران
قیمت اصلی تومان300,000 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
آزادی و سیاست
موجود
آزادی و سیاست
قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان135,000 است.
آسیب شناسی نهضت جنگل
ناموجود
آسیب شناسی نهضت جنگل
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان40,500 است.
آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی
موجود
آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی
قیمت اصلی تومان37,000 بود.قیمت فعلی تومان33,500 است.
آشنایی با تاریخ ایران
موجود
آشنایی با تاریخ ایران
قیمت اصلی تومان490,000 بود.قیمت فعلی تومان426,000 است.
آشیانه عقاب (حماسه تاریخی و انسانی)
موجود
آشیانه عقاب (حماسه تاریخی و انسانی)
قیمت اصلی تومان950,000 بود.قیمت فعلی تومان827,000 است.
آقا محمدخان قاجار (پادشاهی که ملت ایران هرگز او...
ناموجود
آقا محمدخان قاجار (پادشاهی که ملت ایران هرگز او را «شاه» ننامید)
قیمت اصلی تومان290,000 بود.قیمت فعلی تومان227,650 است.